Pohjankodit

Lasten asialla

Tukihenkilötoiminta, toiminta suunnittelussa


Joskus nuori tarvitsee rinnalleen perheen ulkopuolista aikuista, turvallista tukea, mutta ei ole lastensuojelulain perustein siihen oikeutettu. Tällöin kyseeseen tulee tukihenkilötoiminta. Tukihenkilö toimii tukemalla nuorta esimerkiksi koulunkäynnissä, harrastuksissa ja sosiaalisissa suhteissa. Tukihenkilö tavoittelee aina nuoren etua ja pitää huolen, että nuori tulee kuulluksi.

Tapaamiset räätälöidään tukihenkilötoiminnassa nuoren tarpeen mukaan, noin kerran viikossa tai kaksi kertaa kuukaudessa yhteisen tekemisen merkeissä. Lisätietoja saat oman kunnan sosiaalityöntekijältä tai Pohjankotien yhteyshenkilöiltä!


Perhetyö,  TOIMINTA SUUNNITTELUSSA


Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tavoitteena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyötä voidaan tehdä ehkäisevänä tai niin sanottuna korjaavana työnä. Perhetyön avulla tuetaan vanhemmuutta, ohjataan lasten hoidossa ja kasvatuksessa, vahvistetaan perheen toimintakykyä ja ehkäistään syrjäytymistä.

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä ovat kuitenkin oikeutettuja saamaan sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä tai lastensuojelulain mukaista tehostettua perhetyötä.

Pohjankodit toteuttaa perhetyötä suunnitelmallisesti yhteistyössä kuntien sosiaalihuoltopalveluiden kanssa. Perhetyöpalvelut räätälöidään tarpeiden mukaisesti ja tarvittaessa toteutetaan perhetilanteen kartoitus.


PERHETILANTEEN KARTOITUS,  TOIMINTA SUUNNITTELUSSA

Ehkäisevässä perhetyössä lähtökohtana on kokonaistilanteen kartoitus. Työmenetelminä on keskustelut ja haastattelut, sisältäen esimerkiksi vanhemmuuden arviointia, parisuhteen voimavarojen arviointia, riitatilanteiden kartoitusta, päihteidenkäyttöä ja kodin arjen ja sääntöjen sopusointua. Perhetilanteen kartoituksessa tavataan kokonaisvaltaisesti koko perhettä sekä arvion mukaan perheenjäseniä yksittäin. Arvion myötä laaditaan suunnitelma perhetyön tarpeelle.