Pohjankodit

Lasten asialla

Pohjankodit

Lastensuojeluyksikkö ja terveydenhuollon kuntoutuskoti sijaitsevat Pohjanrannan idyllisissä rantamaisemissa Keminmaalla. Sosiaalihuollon alainen lastensuojelulaitos  ja terveydenhuollon kuntoutuskoti ovat osa Pohjankoteja. Yksiköt toteuttavat omaa toimintasuunnitelmaa ja ideologiaa, mutta tekevät myös tiiviisti yhteistyötä lasten ja nuorten hyväksi. Pohjankodit tarjoavat sijaishuollon ja kuntoutuspalveluiden lisäksi avohuollon tukitoimena tukihenkilötoimintaa, jälkihuoltopalveluja sekä perhetyötä.

Nuoren hoito ja kuntoutus on prosessi, jossa nuori ja ammattihenkilökunta yhdessä pyrkivät tavoitteisiin ja elämänlaadun parantamiseen. Prosessissa noudatetaan yhteisesti laadittua suunnitelmaa, jonka etenemistä ja onnistumista arvioidaan jatkuvasti. Nuori saa koko hoito- ja kuntoutusjakson ajan tarvitsemaansa yksilöllistä tukea. Alusta lähtien on tärkeää suuntautuminen tulevaisuuteen - suunnitelmien luominen ja toivon herättäminen.


Pienikin asia on tärkeä, ota rohkeasti yhteyttä!