Pohjankodit

Lasten asialla

Kuntoutuskoti


Pohjankodin kuntoutuskoti  on terveydenhuollon yksikkö. Lapsi/ nuori tarvitsee lääkärin lähetteen tullessaan kuntoutuskotiin.

Kuntoutuskoti sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Kemijoen rannalla lastensuojeluyksikön kanssa samassa pihapiirissä, kuitenkin omana yksikkönä. Kuntoutuskoti tarjoaa erilaisista mielenterveyden häiriöistä oireileville alle 22 -vuotiaille lapsille / nuorille nuorisopsykiatrisia hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä tarpeenmukaisia terapiapalveluita. Nuorelle tarjotaan ympärivuorokautista tukea sairaudesta toipumiseen ja oireiden hallintaan sekä ikätasonsa mukaiseen kehitykseen.


HOIDON TAVOITTEET

Hoidon ja kuntoutuksen keskeisenä tavoitteena on tukea nuorta hänen oman elämänsä hallinnan saavuttamisessa. Tavoitteena on tukea ja auttaa nuorta mahdollisimman itsenäiseen toimintaan ja oman elämän haltuunottoon.

Jokaiselle nuorelle laaditaan yksityiskohtainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jonka laadintaan osallistuvat nuoren itsensä lisäksi nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, omahoitajana toimiva psykiatrinen sairaanhoitaja, mahdollisuuksien mukaan nuoren huoltajat sekä omalääkäri ja muut tarpeelliseksi katsotut tahot. Tärkeä osa hoito- ja kuntoutusprosessia on nuoren tukeminen koulunkäyntiin, opiskeluun ja työelämään. Tässä asiassa yhteistyötä tehdään nuoren iästä ja koulutaustasta riippuen Keminmaan koulutoimen sekä Kemi-Tornio alueen toisen asteen oppilaitosten kanssa. Alueella on myös perusopetuksen oppimäärän suorittaneiden nuorten mahdollista parantaa opiskeluvalmiuksiaan joko yleissivistävällä tai kansalaistaidon linjalla.


HENKILÖKUNTA

Yksikön terveydenhuollosta vastaavana johtajana toimii nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Elina Karanta. Yksikön johtajana ja koko Pohjankodin johtajana  toimii psykiatrian erikoissairaanhoitaja, perheterapeutti, työnohjaaja Seija Suopajärvi. Osaston muu henkilökunta koostuu moniammatillisesti terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisista. Henkilökunnan koulutus ja osaaminen pidetään koko ajan ajantasalla, yhdellä työntekijällä on menossa 2-vuotinen päihde- ja mielenterveystyön ammattitutkintokoulutus täydennyskoulutuksena.


ASUMINEN

Kuntoutuskoti on idyllinen, jo iäkäskin rakennus, jossa toimintatilat ovat kahdessa kerroksessa. Asiakaspaikkoja on yhteensä 14, jokaisella nuorella on käytössään oma huone. Molemmissa kerroksissa on kaksi wc-tilaa, suihkut ja saunat.  Molemmissa kerroksissa on keittiö ja avarat olohuonetilat. Pohjankodissa on myös erikseen neuvottelu- ja terapiatilat sekä nuorille harraste- ja vapaa-ajanviettohuoneisto.Itsenäistyville nuorille on oma pieni yksikkö, jossa he opettelevat koulunkäynnin säännöllisyyttä ja kodinhoitoa, virastoasiointia ja kaikkea itsenäiseen elämään kuuluvia taitoja, kukin omien resurssiensa puitteissa.